{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

裸廚房寶寶粥定期購來了,免綁約0壓力,讓美味營養不中斷

裸廚房常溫寶寶粥料多鮮美、即開即食讓寶寶愛上吃飯

 裸廚房定期購專屬優惠,每下單一次享有連續三期配送,第二期&第三期訂單由系統自動扣款

超值優惠最低75折起,現在買寶寶粥定期購第一期贈水根肉鬆,滿三期再加贈大寶寶粥五入裝一盒